05/03/2020 15:17

Nhóm cướp "nhí" không có chỗ ở, không nghề nghiệp đã tụ tập rồi rủ nhau hoạt động kích dục cho khách nam giới tại khu vực vườn ổi, trên đường Phạm Hùng. Do hết tiền ăn tiêu nên cả nhóm bàn nhau cướp tài sản của khách đến kích dục.