20/09/2019 15:46

Với lợi thế đến từ múi giờ, Úc luôn là quốc gia bán iPhone mới đầu tiên trên thế giới.