08/09/2022 09:13

Những hành vi thói quen của các bậc phụ huynh đểu có tác động đến tư duy và nhận thức của trẻ nhỏ. Chính vì thế, việc chú ý giáo dục về tài chính cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã được chứng minh tác dụng hiệu quả. Các doanh nhân thành công luôn có những cách thức độc đáo để dạy con họ về tiền bạc.