07/06/2022 08:05

Trang SCMP dẫn tin, mặc dù đã trải qua hai năm đại dịch nhưng một số người vẫn may mắn chưa mắc bệnh Covid-19. Các nhà khoa học đã đưa ra một số giả thuyết nghiên cứu về những trường hợp trên.