05/06/2019 11:39

Mặc dù rất bổ dưỡng nhưng có một số người tuyệt đối không nên ăn trứng vịt lộn bởi có thể gây hại cho sức khoẻ, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

07/02/2018 20:42

Dưới đây là những người không nên ăn trứng vịt lộn vì cực hại sức khỏe.