25/10/2022 16:07

Để đánh giá một người có nhân hậu, phúc đức hay không, hãy nhìn vào 3 điểm này là sẽ thấy.