28/04/2016 22:56

Đang ngồi uống cà phê cùng với bạn, một người phụ nữ bị hai kẻ lạ mặt lao vào tạt xăng, châm lửa đốt khiến chị bỏng nặng.