12/05/2016 15:03

Hậu kỳ nhà Minh, kẻ xấu xa không phải ít nhưng chắc chắn không thể thiếu cái tên người đàn bà xảo quyệt nhất triều Minh, Khách Thị.