24/07/2019 09:57

Công an tỉnh Điện Biên đang làm rõ bằng cách nào Huyền có thể đi vào đến tận Quảng Ngãi trong tình trạng đầu óc không bình thường.