01/10/2019 20:57

Đường quanh hồ bị ngập, người phụ nữ đang chạy xe máy không may bị rơi xuống hồ Bùn Xáng mất tích.