25/10/2022 16:07

Để đánh giá một người có nhân hậu, phúc đức hay không, hãy nhìn vào 3 điểm này là sẽ thấy.

27/07/2018 11:31

Đây là những dấu hiệu của một người phúc đức, đem lại may mắn cho mọi người xung quanh không những thế tiền kiếp họ cũng là người nhân hậu luôn giúp đỡ mọi người.