18/07/2023 17:22

Kiểu người này lúc nào có mục tiêu rõ ràng, nội tâm mạnh mẽ, lúc nào biết phấn đấu không dễ dàng từ bỏ. Con đường thành công thì phải đi qua nhiều khó khăn, trắc trở. Thế nên nếu thất bại, đừng đổ lỗi cho số phận, thay vào đó nên đứng dậy, tự mình làm lại.

28/05/2023 16:06

Cổ nhân nói, chỉ cần có chí hướng, tuổi tác không phải vấn đề, những người không có chí hướng, dù có sống tới trăm tuổi cũng là sống vô ích.

10/05/2023 14:48

Người xưa đã dạy: Còn sống là còn học. Những người lúc nào chỉ biết khép mình vào trong một góc tối thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng bị xã hội đào thải. Con người phải không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, tay nghề của mình.