12/04/2020 14:35

Bản lĩnh thực sự của một người không nằm ở chỗ kim tiền nhiều hay ít, dung mạo xấu hay đẹp mà là ở chỗ nhân phẩm.

11/05/2017 20:15

Giáo sư Stephen Hawking, một trong những nhà khoa học nổi tiếng tại Anh cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển hoàn thiện có thể đặt dấu chấm hết...

03/05/2017 10:51

Con giáp nào thông minh nhất trong 12 con giáp? 3 hạng đầu tiên thuộc về con giáp tuổi nào?