31/10/2019 10:35

Ngoài việc điều trị bằng thuốc, người bị viêm xoang nên hạn chế ăn những loại thực phẩm dưới đây để tình trạng bệnh không nặng thêm.