06/05/2016 13:34

Khi bạn biết cách nắm quyền chủ động để dẫn dắt đối phương lựa chọn phương án mình mong đợi, cơ hội thành công của bạn đã tăng lên hơn một nửa.