09/09/2019 08:21

'Tôi từng nghĩ, nếu còn một ngày để sống, tôi sẽ vét hết số tiền trong nhà, đưa toàn thể gia đình đi Đà Lạt, sẽ ôm hôn con trai cả ngày! Tôi cũng sẽ ôm mẹ, ôm chồng'...

24/07/2016 10:17

Nữ thủ khoa đại học khối C Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ra trong gia đình khó khăn, cha mẹ bán đậu phụ kiếm sống. Ngân biết mình đỗ thủ khoa khi đang đi rửa bát thuê.

21/09/2013 14:34

Nhiều đại biểu đã “giật mình” sau khi nghe báo cáo về tình trạng yếu kém trong ban hành văn bản hướng dẫn luật.

11/07/2013 16:54

16h chiều nay (11/7) HĐND TP HCM đã hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh do HĐND bầu chọn. Kết quả tín nhiệm sẽ được công bố vào cuối ngày.

11/07/2013 10:52

14h chiều nay (11/7), HĐND TP HCM sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh do HĐND bầu. Kết quả bỏ phiếu sẽ đươc công bố vào cuối giờ chiều.

12/05/2013 15:18

Việc Hội nghị Trung ương Đảng 7 bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị khóa XI đang thu hút sự quan tâm của thế giới.

11/05/2013 17:42

Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa bế mạc, ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.