04/07/2017 11:57

Vừa đi làm, vừa kinh doanh ngoài, mỗi tháng thu nhập 30 triệu nhưng cô gái trẻ vẫn bị nhà chồng tương lai gây áp lực và cho rằng không xứng với con trai lương 6 triệu.