21/11/2020 11:53

Ngoài 2 vi phạm bị Bộ Công Thương lập biên bản, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật còn đang đối diện nguy cơ bị phạt thêm vi phạm khác với số tiền lên đến 500 triệu đồng.