14/03/2021 10:58

Hãng nghiên cứu TrendForce cho biết, Samsung sẽ dẫn đầu về doanh số bán smartphone trong năm 2021 này.