23/12/2014 08:10

Các nhà thờ lung linh, rực rỡ ánh đèn,... đón chờ ngày chúa giáng thế.