02/12/2014 14:12

Biết nhu cầu tìm việc của sinh viên rất cao nên nôn nóng và dễ tin người, Thạnh đã giả danh "nhà tuyển dụng" đưa "con mồi" vào tròng để cướp tài sản.