10/06/2016 15:21

Những mẫu số chung cho quyết định ra đi khỏi một nơi thoạt nhìn có thể là lý tưởng. Nguyên nhân đó đôi khi không phải là tiền bạc hay vị trí.

09/01/2015 14:00

Nếu bạn là lãnh đạo và đang muốn sa thải một nhân viên nhưng lại ngại đuổi thẳng, bạn có thể thử các cách dưới đây để khiến nhân viên đó tự bỏ việc.