11/10/2019 19:41

Ngang nhiên hành hung du khách ngay tại điểm bán vé xuồng tham quan, nhân viên bán vé của Ban Quản lý Du lịch Hồ Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) còn vỗ ngực: "Mẹ tao làm to ở huyện Ba Bể này, xem ai làm gì được".