31/08/2020 22:37

Chiều 31/8, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa được công bố danh sách 7 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Các bệnh nhân sẽ thực hiện biện pháp tự cách ly 14 ngày sau đó.