30/06/2021 11:22

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, thêm nhiều trường hợp bị xóa cư trú, bỏ các điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội, Tp HCM, rút ngắn một nửa thời gian đăng ký hộ khẩu... là những điểm mới đáng chú ý trong Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7.