10/03/2019 22:04

Anh T. điều khiển xe máy lên cầu Tam Kỳ rồi bỏ lại đôi dép, leo lên thành cầu nhảy xuống sông Tam Kỳ...