19/01/2019 15:01

"Đuổi theo lợi nhuận là hành động của người bình thường; còn chia sẻ lợi nhuận mới là hành động của người phi thường".