20/06/2020 13:17

Trong khi đó kiểu đàn bà lẳng lơ thì dù biết đàn ông có vợ con đề huề nhưng cô ta lúc nào tranh thủ đụng chạm cơ thể để dụ dỗ chồng bạn.