10/04/2020 13:31

Phước đức dù cực khổ cực bao năm tạo dựng, nhưng miệng tạo ra khẩu nghiệp, nói lời tà ngôn, đả kích,... Cuối cùng, tất cả cũng tiêu tán thành tro bụi mà thôi.

21/09/2019 16:58

Ai sinh ra đều đã có một sứ mệnh một cuộc đời riêng, không ai giống ai cả. Có những người sinh ra trong nhung lụa nhưng có những người lại không có được may mắn đó.