14/01/2020 08:03

Một gia đình muốn hưng vượng, bắt buộc phải có nghiệp lành. Phật dạy, một gia đình nếu làm tốt 7 việc sau sẽ an cư lạc nghiệp, dồi dào phúc báo.

26/08/2019 20:58

Ngày hôm nay một người làm một việc làm tốt, trong tương lai một điều tốt đẹp cũng sẽ tự nhiên đến với người đó.

12/06/2019 14:25

Dù là bất cứ ai bạn hãy học cách trân trọng chính là lưu lại cho mình một đường lui nhân đức.

14/06/2017 09:30

Hiếu thảo là một đức tính mà Phật pháp luôn đề cao. Dưới đây là những lời Phật dạy về chữ Hiếu - Cho dù bạn là ai cũng cần đọc 1 lần trong đời.