01/01/2012 21:26

Năm 2011 là một năm đã qua đi với rất nhiều biến động vầ kinh tế, chính trị, với những khó khăn về thiên tai mà cả thế giới phải đối mặt. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật trong năm qua.