06/12/2017 15:27

Theo BLHS 2015 sửa đổi, từ 1-1-2018, người phạm một trong các tội như Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh...có thể lĩnh án tử hình