11/08/2012 16:33

Mặc dù hôm 4/8 vừa qua, ban tổ chức đã quyết định trao tấm HCV 3 môn phối hợp cho Nicola Spirig nhưng tới tận hôm nay, những tranh cãi vẫn chưa chấm dứt.