11/06/2021 13:13

Nghi phạm bắn liên tiếp nhiều phát súng vào người đàn ông đang đứng trong nhà rồi bỏ trốn.