09/12/2018 11:52

Để giấu tội con trai đánh chết bố đẻ, người vợ đã nói với mọi người chồng đi xe máy tự ngã tử vong.