14/06/2021 11:09

Bệnh nhân N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cá nhân cực kỳ phức tạp. Hiện nay, N.T.M chưa khai báo một cách trung thực gây ảnh hưởng đến việc truy vết Covid-19.