29/07/2018 11:26

Christine luôn cảm thấy bị cô lập, không hòa nhập được với bạn bè trong trường học. Cho đến khi Christine gặp Tiffany và Rachael, mọi thứ bắt đầu thay đổi.