10/05/2021 07:49

Biết tin có trai lạ xuất hiện trong phòng bạn gái, Khương liền tụ tập anh em tổng cộng 7 người hùng hổ xông vào phòng trọ đánh đập nam sinh họ Lý.