08/08/2019 15:46

Thấy nước chảy xiết, ông Tuấn chở bố quay xe lại để đi bộ vào nhà thì bất ngờ cả người và xe bị nước cuốn trôi hơn 100m.