25/08/2020 15:09

Hải Dương xác định cửa hàng tạp hóa Hiếu Trang là ổ dịch mới trên địa bàn thành phố sau khi ghi nhận 3 thành viên trong một gia đình nhiễm Covid-19.