22/10/2021 14:53

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tiếp tục truy vết các cá nhân có liên quan đến ổ dịch ở công ty thủy sản.