17/12/2014 19:29

18 năm làm ô sin được nhà chủ tin tưởng giao nhiệm vụ quán xuyến mọi việc gia đình, cả giấy tờ đất. Nhưng, vợ chồng ô sin lại lén đem sổ đỏ nhà chủ đi thế chấp lấy 4 tỷ.