05/01/2023 12:53

Afeela không chỉ là một chiếc ô tô điện đơn thuần, mà nó còn là một hệ thống giải trí và kết nối toàn diện.

11/10/2021 10:04

Mẫu ô tô điện Honda e EV có gương chiếu hậu thay thế bằng camera và 2 màn hình phụ 6 inch. Nội thất có tổng cộng 5 màn hình...