10/11/2021 08:10

Kích thước tổng thể của chiếc xe ô tô này là 2450 x 1350 x 1700mm, chiều dài cơ sở 1500mm, chiếc xe có tổng cộng 4 chỗng ngồi, trong đó có 1 ghế lái.