27/11/2021 09:59

Sau khi quy định giảm 50% phí trước bạ được áp dụng, đây là những mẫu xe có giá lăn bánh tiết kiệm từ 25 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng.