24/11/2023 17:53

Vợ mới mất chưa đầy 1 năm, ông cụ đã tìm được bạn gái nhưng lại khiến các con phản đối.