01/01/2022 08:23

Với những vi phạm nghiêm trọng liên quan vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á, UBKT Tỉnh uỷ Hải Dương quyết định khai trừ khỏi Đảng với Giám đốc CDC Phạm Duy Tuyến.

19/12/2021 09:15

Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng mua kit xét nghiệm Covid-19 cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng.