25/03/2021 22:33

Theo WHO, trầm cảm có thể dẫn đến tự tử. Gần 800.000 người chết vì tự tử mỗi năm trên toàn cầu. Ở VN có khoảng 40.000 người tự tử mỗi năm, cao gấp 3-4 lần so với tai nạn giao thông.