20/08/2019 20:05

Dân mạng phát hiện Phan Văn Đức thường xuyên dùng nick phụ để "thả tim" dưới các bài viết, hình ảnh của cô gái tên Nhật Linh.