25/03/2020 08:02

Nước Pháp đang gồng mình ứng phó với sự lan rộng của Covid-19, khi các bệnh viện đều dần quá tải, buộc y bác sĩ làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ.